VAJİNİSMUS

Vajinismus Tedavisi Antalya
Vajinismus Tedavisi Antalya

Vajinismus Tedavisi

Vajinismus psikolojik nedenli refleks vajinal kasılma sonucu cinsel ilişkiye girememe durumudur. Vajinismus tedavisi Antalya merkezi içinde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hastaların çoğu bu klinik durumu ilişkiye giremiyorum şeklinde ifade eder. Doktor ve hasta arasındaki güven tedavinin önemli bir unsurudur. 

Çeşitli sebeplerle cinsel birleşmenin olmaması durumuna aparoni denir. Vajinismus aparoninin bir tipi olup cinsel işlev bozuklukları başlığı altında sınıflandırılır. Vajina kadınlarda cinsel ilişkinin yaşandığı anatomik bölgedir. Ancak cinsel ilişki sadece vajina ile sınırlı olmayıp karmaşık bir anatomi ve fizyolojiye sahiptir. Psikolojik etkenler ilişkinin normal sürecinde gerçekleşmesinde oldukça önemlidir. Bu nedenle psikolojik nedenler vajinismus gelişimi ve vajinismus tedavisi için önemli rol oynar.

Vajinismus Tedavisi Antalya

Vajinismus tedavisi Antalya ve il dışından gelen hastalarımıza uygulanabilmektedir. Vajinismus temelde vajina girişindeki kas gruplarının ilişki sırasında istem dışı kasılarak cinsel birlikteliğin ağrılı, acılı olması ya da olamaması durumudur. Vajinismuslu kadınlar bu durum karşısında kaygı, umutsuzluk ve çaresizlik yaşar. Cinsel ilişkiye karşı korku, tiksinme ve bir panik durumu oluşur.

Vajinalarının dar ve kızlık zarlarının kalın olduğu düşüncesi ilişki sırasında kanama ve acı olacağı beklentisini beraberinde getirir. Bacaklarını sıkıca kapatıp, elleri ile eşlerini iterek cinsel ilişkinin olmaması yönünde davranırlar. Ayrıca panik ve korku halinde tüm vücutta bir kasılma yaşanır. Bu aslında istemsiz bir korku refleksidir. Bu durum sadece cinsel ilişkide değil doktor muayenesi, vajinaya parmağının değmesi ya da eşinin dokunması ile de meydana gelebilir.

Acıyacak beklentisi istemsiz olarak vajinal girişteki düz kaslarda refleks bir kasılmaya neden olur. Cinsel ilişkinin gerçekleşebilmesi için cinsel uyarılma ile birlikte vajina girişindeki düz kaslarda gevşeme ve tüm vücutta bir rahatlama meydana gelir. Vajina girişindeki kaslarda gevşeme, vajinanın genişlemesi ve bu bölgede sağlı sollu bulunan bartolin bezlerinden vajina içine şeffaf, kayganlaştırıcı bir sıvı salgılanması cinsel ilişkiyi mümkün hale getirir.

Vajina gevşek ve esneyebilen bir yapıya sahiptir. Bu durum ilişki sırasında penisin içeri girişini kolaylaştırır. Vajinanın dar olduğu ve bu nedenle penisin giremeyeceği düşüncesi de vajinismusa zemin hazırlar. Oysa ilişki sırasında vajinal kaslar gevşeyerek vajeni genişletir. Kadının psikolojik olarak kendini ilişkiye hazırlaması vajinal gevşeme ve vajinal salgıların kayganlık etkisi ile cinsel ilişkinin ağrısız, acısız ve kolay olmasını sağlayacaktır.

Vajinismusu anlamak için normal bir cinsel ilişki psikolojisi ve fizyolojisinin nasıl olduğuna bakmak gerekir. Normal bir ilişki karşılıklı aşk ve sevgi ile başlar. Aşkın ve sevginin olmadığı bir durumda normal bir ilişkiden söz edilemez. Bu durum cinsellik için de geçerlidir. Karşılıklı cinsel ilgi ve istek yanında korku, kaygı, tiksinme ve benzeri ruhsal durumlardan uzak çiftlerde vajinismus görülme olasılığı düşecektir.

Vajinismus her ne kadar kadınlar üzerinden anlatılsa da aslında çiftlerin ortak bir klinik durumudur. Bazı erkeklerin kadınların genital bölge anatomisi, cinsellikte haz duyma mekanizmaları ve ilişkinin olması gereken gidişatı hakkında pek fazla bilgi ve tecrübeleri yoktur. Vajinismusa yatkın bir kadında bu durum işleri daha zorlaştıracak ve ilişkiye girmeyi güçleştirecektir.

Cinsel ilişki psikolojik, nörofizyolojik ve genital bölge komponenti olan bir döngüde işler. Karşılıklı cinsel istek ile erkeğin kadını cinsel ilişkiye hazır hale getirmesi vajinismus gelişiminin önlenmesinde oldukça önemlidir. Vajenin gevşemesi, bartolin bezlerinden üretilen salgının vajene geçişi kademeli olarak gerçekleşir ve belli bir sürede olur.

Tüm bu cinsel hazırlık ve orgazm süresi kadınlarda erkeklere göre daha uzundur. Erkeğin bunu bilmesi ve kendini de bu yönde hazırlaması karşılıklı olarak alınan hazzı artıracaktır. Kadınlarda cinsel uyarılma bölgeleri vajenin gevşemesi ve bartolin bezlerinden kayganlaştırıcı sıvının vajinaya geçişini hızlandırır.

Kadındaki cinsel uyarı noktalarına erojen bölge adı verilir. Kadınlarda sayısız erojen bölge bulunmaktadır. Ancak bunlardan bazıları daha önemlidir. Kadınlardaki en önemli erojen bölge klitoris denen yapıdır. Klitoris memelilerde bulunan bir erojen dokudur. C noktası olarak bilinir.

Klitoris dış genital bölgede iç dudakların yukarı birleşim yerinde bulunur. 8000’den fazla hassas sinir ucu içeren oldukça duyarlı bir yapıdır. Bu nedenle kadınlarda orgazmın anahtarı konumundadır. Klitoris şekil olarak ters V şeklindedir. Bir baş kısmı ve iki kuyruk kısmı bulunur. Baş kısmı dışarıdan görülebilir. Boyutu her kadında aynı değildir. Her kadın için aynı hassasiyette olmayıp bazı kadınlarda çok hassas iken bazılarında ise değildir. Ancak kadınların %70’i klitoral uyarı ile orgazm olmaktadır.

Klitorisin yavaş bir şekilde periyodik uyarılması ile orgazm arasında çok kısa olmayan bir süre bulunur. Yani klitoral uyarı katlanarak artar ve orgazm ile sonuçlanır. G noktası (Grafenberg noktası) vajina ön duvarında bulunan bir başka erojen bölgedir. Cinsel ilişki sırasında uyarılma sonrası belirginleştiği söylenmektedir. Bu noktayı diğer zamanlarda fark etmek oldukça zordur.

Bir başka erojen bölge ise U noktasıdır. U noktasının üretra (idrar kanalı) çıkışının her iki yanında bulunduğu söylenmektedir. A noktası olarak bilinen erojen noktanın ise vajenin sonunda olduğu söylenir. Diğer önemli erojen bölgeler meme başları ve areola, iç ve dış dudaklar, kulak memesi, kulak memesi çevresi ve kasık bölgeleridir.

Vajinismus Belirtileri

Vajinismus belirtileri nelerdir?

İlişki sırasında vajina girişinde daha belirgin olmak üzere tüm vücutta görülebilen kasılma ve buna eşlik eden korku, kaygı ve endişe hali vajinismusun en temel belirtisileridir. İlişkiye giremeyen kadın bu durum karşısında suçluluk duygusu, utanç ve hayal kırıklığı hisseder. Zamanla çevrelerinden gelen ‘‘Ne zaman çocuk düşünüyorsunuz?’’ gibi sorular yoğunlaşmaya başlar. Bu durum kadını iyice endişelendirir. İlişkiye giremediğini söyleyemez. Bu durumu çevrelerince ayıp ve utanç verici olduğunu düşünerek uzun süre gizlerler. Vajinismuslu kadınlar ilişkiye girememe nedeni ile yaşadığı utanç, üzüntü, başarısızlık duygusu ve gerginlik sonucu kendilerini soyutlayarak yalnız ve çaresiz hisseder. Bu duygular uzun vadede kadının depresyona girmesine, suçluluk duymasına, korku, endişe ve baskı görmesine neden olur.

Vajinismuslu kadınların ortak özellikleri nelerdir?

 • Vajinismuslu kadınlar kuralcıdır.
 • Herşeyin en olumsuz sonucunu düşünürler.
 • Vajinismuslu kadınlar öfkeyi ve kızgınlıklarını ifade etmede sorun yaşarlar.
 • Ailelerine bağımlı olup çocuksu bir kişilik yapısı gösterebilirler.
 • Farklı tiplerde korkuları vardır.
 • Cinselliğe karşı açık olmanın kötü olduğuna inanırlar.
 • Bağımlı kişilik yapısı sergileyebilirler.
 • Davranışlarını kontrol etmede güçlük yaşayabilirler.
 • Vücutlarından hoşnut olmayabilirler.
 • Tedirgin bir ruh hali sergileyebilirler.
 • Cinselliği yanlış, kötü bir şey olarak görebilirler.
 • Genital bölgelerinden hoşnut olmayabilirler.
 • Geçmişte cinsel şiddet ile ilgili bir durumdan etkilenmiş olabilirler.
 • Evliliğe adapte olmakta ve evliliği kabullenmekte zorlanabilirler.
 • Vajinismuslu kadınlarda genellikle baskın bir baba, cinsellikten hoşnut olmayan bir anne vardır. Ebeveyn ilişkilerinde genellikle net bir sınır bulunamayabilir.

Vajinismus Evreleri

Vajinismusun tanısı nasıl konur?

Vajinismus tedavisi yapan doktorlar genellikle ilk cinsel birliktelikte yaşanan istem dışı kasılmaların tarifi ve anlatılması ile vajinismus tanısını koyar. Sonrasında alınan detaylı bir klinik öykü ve jinekolojik muayene ile vajinismusus tipi ve derecesi belirlenir.

Vajinismus tipleri nelerdir?

Vajinismusta rol alan temel kas yapıları pubik kas gruplarıdır. Pubik kaslar bulbokavernöz kaslar, iskiokavernöz kaslar, transvers perinei kasları, levator ani kasları ve eksternal anal sfinkter kasını içerir.

Vajinismus tipleri; primer vajinismus, sekonder vajinismus ve durumsal vajinismus olmak üzere üç şekildedir.

Primer vajinismus: Kişi daha önce başarılı bir cinsel ilişki yaşamamıştır. Vajinismus kliniği ilk cinsel deneyim ya da jinekolojik muayene sırasında ortaya çıkmıştır. İlişki sırasında özellikle vajinanın dış 1/3 kesiminde ilişkiye izin vermeyecek biçimde tekrarlayıcı nitelikte istem dışı kasılmalar meydana gelir. Primer vajinismusun en önemli sebebi korkudur.

Sekonder vajinismus: Daha öncesinde bir cinsel birlikteliği olmuş ancak sonradan vajinismus gelişmiştir. Sert jinekolojik muayeneler, doğum, doğum yırtıkları, kürtaj ve ağrılı jinekolojik hastalıklar sonrası gelişebilmektedir. Cinsel ilişki sırasında ağrı olması (disparoni) sekonder vajinismus gelişimine neden olabilir. Disparoninin sık nedenlerinden biride yetersiz cinsel uyarılmadır. Bu durumda vajinal kayganlık azaldıkça disparoni artar. Disparoni ve vajinismus birlikteliği kompleks cinsel ağrı bozukluğu olarak bilinir. Disparoni yaratan organik sebeplerin jinekolojik muayene ile saptanması oldukça önemlidir. Akut ya da kronik vulvar enfeksiyon yada inflamasyonlar, vulvar versibülit, vajina kuruluk, vajinal atrofi, vajinit, pelvik inflamatuar hastalık (PID), cilt hastalıkları, yumurtalık kistleri ve tümörler önemli disparoni nedenleridir. Her iki vajinismus tipi için cinsel terapist desteği almak önemlidir.

Durumsal vajinismus: Bazı kadınlar ağrı, acı, kanama olacağı düşüncesi ile istemli olarak kendilerini kasıp ilişkiye izin vermezler. Buna durumsal vajinismus denir.

Vajinismus basit bir klinik durumdan ağır bir şekle kadar değişkenlik gösterebilir.

Vajinismusun evreleri nelerdir?

Vajinismus sınıflandırılması 5 evrede yapılmıştır.

Evre 1 Vajinismus: Cinsel birleşme sırasında pubik kaslarda kasılma oluşur. Hastaya jinekolojik muayeneye yapılabilir. Parmağı ile vajina içine giriş yapabilir. Cinsel ilişki sırasında sınırlı penis girişi olabilir. Ancak kasılmaların başlaması ile eşini iter. Geçmişte yaşanmış bir cinsel travma öyküsü bulunmaz.

Evre 2 Vajinismus: Cinsel birleşme sırasındaki kasılmalar ilişki bitince geçer. Jinekolojik muayene hasta rahat olmasa da yapılabilir. Parmağı ile sadece vajina girişini kontrol edebilir, parmağını vajina içerisine ilerletemez. Sınırlı penis girişi deneyimi olabilir. Geçmişte yaşanmış bir cinsel tramva hikayesi bulunmaz.

Evre 3 Vajinismus: Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında pubik kasılmalar devam eder. Jinekolojik muayene rahat olmasa da yapılabilir. Parmakla vajina girişi yapılamaz. Sınırlı da olsa penis girişi olmamıştır. Cinsel ilişki sırasında kasılmalar başlar, kadın eşini iter ve ilişkiden kaçınır.

Evre 4 Vajinismus: Cinsel birleşme sırasında pubik kaslarda istemsiz yoğun kasılmalar başlar. Bacaklarda kapanma, korku ve endişe hali hakimdir. Cinsel ilişkiye karşı yoğun bir direnç vardır. Zor bir şekilde jinekolojik muayene yapılabilir. Parmakla vajina girişi yapılamaz.

Evre 5 Vajinismus: İlişki sırasında pubik kaslarla birlikte tüm vücutta yoğun bir kasılma hali vardır. Panik atak benzeri bir durum yaşanır. Bacaklarda ve kalçalarda kapanma ile birlikte yoğun bir korku ve endişe hali hakimdir. Jinekolojik muayene yapılamaz. Jinekolojik muayene olmayı istemezler. Vajinal bölgeye dokunamazlar.

Vajinismus neden olur?

Vajinismusun nedenlerini bilmek ya da öngörmek tedaviye giden yolda bir ışık gibidir. Her vajinismus hastası için birçok farklı neden olabilse de olası sebepleri vaka bazında ortaya çıkarmak tedavi sürecini kısaltarak başarıya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Sebepler farklı olsada ilişkiye giremiyor olmak vajinismuslu çiftlerin ortak noktasıdır. İlişkinin istenmesi fakat gerçekleşememesi üzüntü verici bir durumdur. Çiftlerden çoğu bu durumu kabullenmek istemez, birbirlerini suçlayarak tedaviyi erteler. Zaten vajinismus erteleme hastalığı olarak bilinir. Vajinismus nedenlerine ilişkin birçok teori bulunmaktadır. Bu nedenlerin ortak noktası vajinismus gelişiminin bir savunma mekanizması sonucu oluşabileceğidir. Bu durum bazen çocukluk çağında yaşanmış örneğin fitil kullanımı benzeri bir olumsuz hatıraya bağlı olabileceği gibi hamileliğe karşı bir tepki niteliğinde de gelişebilmektedir. Erkeğin sertleşme problemi ya da ağrılı cinsel ilişkiye bir tepki olarak ta gelişebilir. Cinsel bilgi ve tecrübe eksikliği, kişisel korkular, eşlerin birbirleri ile yaşadığı problemler, kan hastalıkları, hormon bozuklukları ve bazı sinirsel hastalıklar gibi organik sebepler vajinismus geliştirebilir. Eski doğum kesileri, geçirilmiş ameliyatlar, genital bölge hastalık ve enfeksiyonları organik nedenli vajinismus gelişimine neden olabilir. Bu nedenle her vajinismus hastasında olası organik ve biyolojik sebepler ekarte edilmelidir.

Vajinismus alkol kullanımı ile geçer mi?

Vajinismus tedavisinde alkol kullanarak ilişkiye girmenin bir yeri yoktur. Hastaların bir kısmı doktora gelmeden önce bu yöntemi deneyebilmektedir. Ancak vajinismus alkol ile düzelen bir hastalık değildir. Bu uygulama vajinismus tedavisinde işe yaramaz.

Vajinismus aparatı nedir?

Vajinismus tedavisinde penise benzer daha küçük plastik maketler doktor kontrolünde kullanılabilmektedir.

Vajinismusta botoks tedavisi var mı?

Vajinismus tedavisinde terapi ile çözüm sağlanamayan hastalarda vajina girişi kaslarına botoks uygulaması yapılabilmektedir. Vajinismusta botoks tedavisi nadir başvurulan bir uygulama şeklidir.

Vajinismusta bayıltma tedavisi var mı?

Vajinismusta bayıltma ile tedavi uygulaması yapılmaz. Hem etik değildir. Hem de tıbbi açıdan tehlikelidir. Vajinismus tedavisinde böyle bir yöntem ve tedavi bulunmaz.

Vajinismusta cerrahi müdehale var mı?

Vajinismusta cerrahi müdehale ile kızlık zarının açılması ve vajinanın genişletilmesi talep edilebilmektedir. Ancak vajinismusta kızlık zarı açılması ya da vajina genişletmek için yapılan cerrahi işlemler genellikle tedavi sağlamaz. Bu operasyonlar vajinismus tedavisinde kullanılmaz.