KÜRTAJ

Kürtaj
Kürtaj

KÜRTAJ

Kürtaj (Küretaj) uterus içindeki gebelik ya da anormal dokunun farklı yöntemler ile alınması ya da tahliye edilmesidir. İşlem Antalya’da uygun kürtaj fiyatları ile yapılabilmektedir. Genellikle gebelik sonlandırılması ve tahliyesi amaçlı yapılan medikal bir işlemdir. Tanısal ya da tedavi amaçlı olarak da uygulanmaktadır. Vakum yöntemi denen bir teknikle günümüzde oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Kürtaj Antalya’da en sık bu yöntem kullanılarak yapılmaktadır.

Kürtaj Antalya

Kürtaj Antalya ve ilçelerinde ugulanabilen bir gebelik tahliyesi işlemidir. Kürtaj tıpta genellikle D&C (Dilatasyon ve Küretaj) olarak adlandırılır. Dilatasyon genişletme, küretaj ise kazıyıp boşaltmak, almak anlamında kullanılan terimlerdir.

Dilatasyon ve küretaj (D&C) rahim ağzının genişletilmesi ve sonrasında uterin içeriğin çıkarılmasıdır. Rahim ağzının genişletilmesi işlemin daha rahat yapılmasını sağlar. Bu amaçla dilatör denen aletler kullanılır. Hegar bujileri serviksi genişletmek için kullanılan metal yapıda uçları yuvarlak kalem şeklinde aletlerdir.

Ülkemizde 10 haftaya kadar olan istenmeyen gebeliklere kürtaj yapılabilmektedir. Bebeğin anne karnında ölmesi, önemli anomali saptanmış gebelikler, boş gebelikler ve anne yaşamını tehdit eden sağlık sorunu varlığında gebeliğin sonlandırılması için kürtaj uygulanabilmektedir.

Kürtaj Fiyatları Antalya

Antalya kürtaj fiyatları 2019 kürtaj yapan doktor, hastane ve yerlere göre değişmektedir. Denizli kürtaj fiyatlarını belirleyen temel unsurlar;

 • Doktor seçimi
 • Gebelik haftası (5-7 hafta mı? 8-10 hafta mı?)
 • Kullanılan anestezi şekli (lokal yada uyutarak mı?)
 • Kullanılan kürtaj yöntemi (en sık vakum kürtaj kullanılır)

Kürtaj Nedenleri 

Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir. Kürtaj kararı almak bir kadın için hayatında aldığı en zor kararlardan biridir. Ancak birçok farklı sebep kadını kürtaj kararı almaya itebilir. Bunlar;

 • Yeteri kadar çocuk sahibi olması ve yeni bir çocuğun maddi manevi bakımını üstlenememesi
 • Yeni bebeği olan bir kadının tekrar gebe kalması
 • Yeni evli çiftlerde plansız oluşan gebelik
 • Eğitim ya da iş nedenli yoğun çalışan bayanlarda plansız gebelik
 • Evlilik planı olan çiftlerde evlilik öncesi yaşanan ilişkiye bağlı erken gebelik
 • Evliliğe hazır olmayan ya da korunma yöntemlerini bilmeyen çiftlerdeki plansız gebelik
 • Tecavüz sonrası oluşan istenmeyen gebelik

Bu ve benzeri durumların önüne geçebilmek ve kürtaj isteğini azaltmak için cinsellik ve doğum kontrol yöntemleri konularında toplum eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir. Cinsel bilgilendirme ve eğitim istenmeyen gebelikleri azaltacaktır.

Kürtaj Çeşitleri

Kürtaj yöntemleri içinde Denizli kadın doğum uzmanı tarafından günümüzde en çok tercih edilen yöntem uygun steril şartlar sağlandığında kolay ve komplikasyon oranlarının düşük olması nedeni ile vakum aspirasyon ile kürtajdır.

Kürtaj temelde iki şekilde yapılır. Birincisi transvajinal (vajina içinden) yoldan rahim ağzı genişletilerek, ikincisi ise laparotomi ile rahmin kesilip gebelik içeriğinin alınması şeklindedir. İkinci durum günümüzde nadiren tercih edilmekte ve daha çok ileri gebelik haftalarında kullanılmaktadır.

Vajinal yoldan yapılan kürtaj genellikle dilatasyon ve kürtaj (D&C) şeklinde yapılmaktadır. Rahim ağzının genişletilmesi hegar bujileri, hidroskopik dilatörler, prostoglandinler, transservikal balon kateter ile yapılabilmektedir.

Günümüzde serviks dilatasyonu amaçlı en çok hegar bujileri tercih edilir. Hidroskopik dilatasyon amaçlı laminaria japonica denen deniz yosunundan elde olunan kurutulmuş bitki içeriği (laminaria) kullanılır.

İlaçla kürtaj olur mu?

Gebelik sonlandırılmasında sadece ilaç ile kürtaj şeklinde bir uygulama yoktur. Kullanılabilen ilaçlar cerrahi yöntemlerle birlikte uzman doktor kontrolünde uygulanabilir. Hastanın kendisine reçete edilmez. Cerrahi yöntemlere ek olarak kullanılabilen ilaçlar prostoglandin, oksitosin, antiprogesteron (mifepriston) ve ekstraamniyotik salin infüzyonu’dur.

Prostoglandinler: Bu ilaç ağız, vajinal ya da rektal yoldan alınabilir. Genellikle ileri gebelik haftalarında, gebelik sonlandırmada kullanılır. Rahim ağzını genişleterek gebelik içeriğinin tahliyesini kolaylaştırır.

Ayrıca doğumun başlatılması, doğum sonrası kanama kontrolü ve menapozda rahim içi biyopsi almak için rahim ağzının genişletilmesi amaçlı da kullanılır. Prostoglandinler reçete edilmez. Hastanelerde kadın doğum uzmanlarınca gerekli durumlarda kontrollü bir şekilde kullanılır.

Oksitosin Hormonu: Oksitosin arka hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Doğumda rahmin kasılması ve meme bezlerinden süt oluşumunun sağlanmasında rol alır. Bu hormon ilaç olarak kullanılabilir.

Erken gebeliklerde kürtaj amaçlı gebelik sonlandırılmasında yüksek dozlarda, doğumu başlatmak için ise düşük dozlarda doktor kontrolü ve uygulaması ile kullanılabilir. Bu hormon hastane şartlarında ve doktor kontrolünde uygulanır. Kontrolsüz kullanım ve doz aşımında su zehirlenmesi, tansiyonda düşme ve rahim yırtılması oluşabilir.

Metotreksat: Aslında metotreksat bir kanser ilacıdır. Özellikle dış gebelik tedavisi ve düşük dozlarda gebelik sonlandırmada kullanılabilmektedir. En önemli dezavantajı yan etkilerdir. En sık yan etkisi karaciğer fonksiyonlarında bozulmadır. Bu nedenle günümüzde gebelik sonlandırmada tercih edilmez.

Antiprogesteron RU 486 (Mifepriston): Bu ilaç ülkemizde bulunmaz. Progesteron hormonu reseptörlerine bağlanarak etkisiz hale getirir. Bu şekilde erken gebelik haftalarında kürtaj için doktor kontrolünde kullanılabilir.

Ekstraamniyotik salin infüzyonu: Rahim içine zarla amniyotik membran arasına izotonik salin sıvısı verilerek uygulanır. Ciddi komplikasyonlar nedeni ile günümüzde uygulanmaz.

Bunlar dışında geçmişte östrojen hormonu uygulaması, relaksin hormonu verilmesi ve servikse hiyalüronik asit enjeksiyonu  gibi yöntemler vardır.

Adet görmeyen bayanların kullandığı adet gördürücü hormonal ilaçlar ya da ertesi gün hapları gebelik sonlandırma amaçlı kullanılmaz.

Vakum kürtaj nedir?

Vakum kürtaj, negatif basınç uygulayan bir enjektörle kürtaj kanülleri kullanarak gebelik ve eklerinin aspire edilmesidir. En sık kullanılan kürtaj yöntemidir. İşlemin ağrısız bir şekilde gerçekleşmesi için lokal (bölgesel) ya da sedatif (uyutarak) anestezi kullanılır.

Lokal anestezi ile rahim ağzı anestetik maddeler içeren iğne ile çeşitli yerlerden uyuşturulur. 5-10 dk sonra rahim ağzı uyuşmuş olur ve işlem uygulanabilir. Lokal anestezide hasta uyutulmaz. Hastanın bilinci yerindedir. İşlem sırasında ya da sonrasında az miktarda ağrı hissedebilir. Sedatif yani uyutarak yapılan anestezide koldan açılan damar yolu ile anestezi uzmanı sedatize edici ilaçlar verir. Hasta işlem sırasında uyur ve işlemi hatırlamaz. Ağrı duymaz. İşlemden sonra uyanır.

Sedatif anestezide hastanın solunum fonksiyonları normaldir. Ağrıya dayanamayan hastalarda genellikle sedatif anestezi şekli tercih edilir. Kürtaj öncesi gebelik haftası ultrason ile tespit edilir. Son adet tarihine göre hesaplama yapmak hatalı olabilir. Bu nedenle mutlaka gebelik haftasının işlem öncesi ultrason ile tekrar hesaplanması gerekir.

Hasta jinekolojik masaya alınır. Ultrason kontrolü yapılıp üzeri örtülür. Sedasyon yada lokal anestezi uygulanarak işleme hazırlık yapılır. Hastaya uygun spekulum vajene yerleştirilir. Vajinanın içi enfeksiyon gelişimini önlemek için özel antiseptik solüsyonlarla yıkanır.

Rahim ağzı tenekülüm denen aletle tutulur. Rahim ağzından içeri doğru plastik kürtaj kanülü yerleştirilir. En küçük kanül çapı 4 mm dir. Bunun dışında 5 ve 6 mm çaplı kanüllerde mevcuttur. Karman kanülleri steril, tek kullanımlık plastik boru şeklinde aletlerdir. Plastik kürtaj kanülünün ucuna negatif basınç oluşturacak enjektör takılır. Hem kanül hareketi hem de negatif basınçla gebelik ve eklerinin rahim içinden tahliyesi sağlanır. Bu işlem daha kalın çaplı kanüller ile tekrarlanır.

Vakum aspirasyondan sonra tenekülüm (tek dişli) çıkartılır. Kanama kontrolü yapılarak  rahim içi tekrar steril solüsyon ile yıkanır. Spekulum çıkartıldıktan sonra ultrason ile rahim içi tekrar kontrol edilir. Hasta sedasyon almışsa yavaş yavaş uyandırılır. İşlem 5-10 dk gibi bir sürede tamamlansa da, hastanın hazırlanıp uyanması dahil toplam kürtaj süresi 15-20 dk’dir. Kürtaj sonrası hasta yaklaşık 25-30 dk dinlendirilir. Hastaya gerekli ilaç ve tavsiyelerde bulunulup taburcu edilir.

Küret ile kürtaj (mekanik kürtaj) nedir?

Metal küret ile kürtaj yöntemi vakum kürtaj öncesinde kullanılan eski bir kürtaj tekniğidir. Günümüzde ileri gebelik haftalarında gebelik sonlandırmada sadece kadın doğum uzmanlarınca kullanılabilmektedir. Metal küret, ucu oval şekilli, kaşık tarzında ve uzun sapı bulunan bir alettir. Ucundaki küretin boyutuna göre farklı tipleri bulunur.

Metal küret ile işleme başlamadan önce rahim ağzı genişletilmelidir. Bu amaçla hegar bujileri denen farklı genişlikte metal çubuk şeklinde aletler kullanılır. Hegar bujileri ile küçük çaplı olandan başlanarak rahim ağzı dilate edilir. Genişleyen rahim ağzından metal küret rahim içine ilerletilebilir. Normalde rahim ağzı genişleyebilen bir yapıya sahiptir. Gebelikte ise incelir. Bu nedenle hegar bujileri kullanılırken dikkatli olmak gerekir. Bazen de rahim ağzının genişletilmesinde ilaçlar kullanılabilir. Rahim ağzı işlem sonrası kendiliğinden kapanır.

Kürtaj çeşitleri nelerdir?

İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması: İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması kürtajın en sık bilinen sebebidir. En sık vakum kürtaj yöntemi kullanılır. İşlem tecrübeli bir jinekolog tarafından düşük komplikasyon oranları ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Ülkemizde yasal kürtaj süresi 10 haftadır. Kürtaj için kadının 18 yaş üzeri olması, evli ise eşinin onayı gerekir. Bekar ise kendi onamı yeterlidir. 18 yaş altı bayanlarda ise ebeveyn onayı gerekir.

Bebeğin anne karnında ölmesi (missed abortus, gecikmiş düşük): Bebeğin anne karnında ölmesi durumunda bebek hareketleri eskisi gibi hissedilemez, kalp atımları alınamaz. Bu durumda gebeliğin sonlandırılması gerekir. Düşük olmasını beklemek doğru değildir. Küçük gebelik haftalarında vakum küretaj yöntemi, büyük gebelik haftalarında ise mekanik yöntemler kullanılır.

Boş gebelik (anembriyonik gebelik) sonlandırılması: Boş gebelik normal bir gebelik değildir. Sadece gebelik kesesi oluşmuştur. Gebelik kesesi içinde embriyo bulunmaz. Anembriyonik gebeliğin sonlandırılması gerekir. Boş gebeliğin sonlandırılmasında vakum kürtaj yöntemi kullanılır.

Anomalili gebelik (sakat gebelik) sonlandırma: Anomalili gebeliklerde aile onayı ve 3 hekiminden oluşan heyet kararı ile gebelik sonlandırılabilir. Anomalili gebelikler genellikle 10 hafta üzeri olduğundan vakum kürtaj yönteminden ziyade metal küret uygulaması gibi mekanik yöntemler tercih edilir.

Mol gebelik (üzüm gebelik) sonlandırma: Gebelik eklerinin anormal çoğalması ile oluşan ve üzüm gebeliği olarak bilinen normal olmayan bir gebelik şeklidir. Mol gebeliklerin sonlandırılmasında elektrikli vakum küretaj ekstraktörü kullanılır.

Rest kürtaj (revizyon kürtaj): Düşük sonrası rahim içinde kalan parçaların temizlenmesi işlemine revizyon ya da rest kürtaj denir. Vakum ya da küret ile kürtaj yapılabilir. Genellikle vakum kürtaj kullanılır. Düşük sonrası rahim içi kalan parçaların mutlaka temizlenmesi gerekir. Temizlenmez ise rahim içi enfeksiyon ve kanama riski vardır.

Bumm kürtaj: Bebek eşinin ve amniyon zarının tamamı ya da bir kısmının doğum sonrası rahim içinde kalması durumunda büyük metal küretler ya da winter adı verilen aletlerle rahim içinin temizlenmesi işlemine bumm kürtaj denir. Rahim içinde kalan bu parçalar enfeksiyon ve kanama riski oluşturur.

Probe kürtaj (Parça aldırma, P/C): Probe kürtaj rahim içi zardan tanısal amaçlı parça alınması işlemine probe kürtaj denir. Alınan örnek tanı için patolojiye yollanır. Ortalama birkaç dakika süren kısa bir işlemdir. Probe kürtaj;

 • Endometriyal kalınlaşma
 • Düzensiz vajinal kanama olması
 • Kanser şüphesi
 • Hormonal durumun tespit edilmesi amaçlı yapılabilir.

Bu yöntem geçmişte overden yumurtlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak amaçlıda kullanılmıştır. Ancak günümüzde kan ve idrar testi ile yumurtlama günü tespit edilebilmektedir.

Fraksiyone kürtaj: Vajinal düzensiz kanama olması ve anormal smear sonucu gelmesi durumunda kanserin rahim içi mi yoksa rahim ağzı kaynaklı mı olduğunu anlamak için sırasıyla rahim ağzı ve içinden örnek alınması işlemine fraksiyone kürtaj denir.

Pipel ile kürtaj: Pipel ince plastik bir kanüldür. Özellikle menapoz sonrası bayanlarda rahim ağzının atrofik olması nedeniyle hassas olan bu bölgeyi zorlamamak için pipel kanülleri ile rahim içinden örnek alınır.

Kürtaj olmadan önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

Kürtaj düşünen bayanlar öncelikle bu konuda bilgili, deneyimli ve tecrübeli bir hekim tercih etmelidir. Kürtaj sahasının temiz ve kullanılan malzemelerin steril olması ile tecrübeli ellerde kürtaj komplikasyon oranları oldukça düşüktür.

Kürtaj öncesi hasta hekim tarafından bilgilendirilir. Hastanın klinik öyküsünde bilinen bir hastalığı olup olmadığı, alerji, astım, nefes darlığı bulunup bulunmadığı, daha önce geçirdiği ameliyatlar ve kan grubu sorgulanır.

Kürtaj işlemi hastaya anlatılarak hastanın rahatlaması sağlanır. Kürtaj öncesi hastanın tuvalete gitmesi ve idrarını tamamen yapması istenir. Lokal anestezi yapılacaksa hastanın aç olmasına gerek yoktur. Sedasyonla yani uyutarak işlem yapılacaksa hastanın kürtaj öncesi 4-6 saat su ve sigara dahil bir şey yeyip içmemesi gerekir.

Sedasyonla yapılacak işlemlerde kürtaj öncesi midenin boş olması istenir. Bu durum olası bir öğürme ya da kusma sonrası mide içeriğinin solunum yollarına kaçmasını önleyecektir. Kürtaj öncesi ultrason yapılarak uterusun öne mi yoksa arkaya mı dönük olup olmadığına bakılır. Gebelik haftası tekrar ölçülür.

Kürtaj riskleri nelerdir?

Her cerrahi işlem gibi kürtajın da belli başlı riskleri mevcuttur. Ancak gelişen teknoloji ve kullanılan yöntemler ile steril şartlarda tecrübeli bir doktor tarafından yapılan kürtajda komplikasyon ve kürtaj risk oranları oldukça düşüktür. Kürtaj riskleri 10 hafta ve altı gebeliklerde vakum kürtaj yönteminde oldukça düşüktür. Antibiyotik kullanımı da enfeksiyon oranlarını azaltmıştır. Olası kürtaj riskleri;

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Uterus perforasyonu (Rahmin delinmesi)
 • Rahim içi parça kalması
 • Kürtajın gerçekleşmemesi
 • Rahim ağzının kapalı olması
 • Asherman sendromu (Rahim içi yapışıklık olması)
 • Anesteziye bağlı yan etkiler

Vajinal kanama: 10 hafta ve altı gebeliklerde yapılan kürtajlarda küçük miktarlarda kanama olabilir. Ancak fazla miktarda kanama olduğunda müdahale gerekir.

Rahim içi enfeksiyon: İşlemin steril koşullarda yapılması ve antibiyotik kullanımı ile rahim içi enfeksiyon oranları oldukça azalmıştır. Enfeksiyon genellikle kürtajdan 5-7 gün sonra görülür. Vajinal kötü kokulu akıntı, pelvik ağrı ve ateş enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu belirtiler varsa doktorunuz tarafından uygun antibiyotik tedavisine geçilir.

Uterus perforasyonu (Rahmin delinmesi): 10 hafta ve altı gebeliklerde yapılan vakum kürtajlarda rahmin delinme riski oldukça düşüktür. 10 hafta üzeri ve metal küret ile yapılan kürtajlarda rahmin delinme riski artar. Kürtaj öncesi ultrason ile rahmin öne ya da arkaya mı dönük olduğuna bakılması işlemin daha güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Kürtaj işlemi sırasında rahmin delindiği düşünülüyorsa hasta muayene edilir. Karında hassasiyet olup olmadığına bakılır. Ultrason ile pelvik serbest sıvı olup olmadığı kontrol edilir. Rahim delinmesi şüphesini kuvvetlendiren bulgular varsa onarım yapılmalıdır.

Rahim içinde parça kalması: Bazen kürtajdan sonra rahim içinde gebelik ekleri ya da kan pıhtısı kalabilir. Genellikle rahim içi ölü gebeliklere yapılan kürtajlarda rahim içi parça kalma ihtimali daha fazladır. Böyle bir durum olduğunda rahim içi, ek müdahale ya da ilaç kullanarak tekrar temizlenir.

Kürtajın gerçekleşmemesi: 5 hafta öncesi yapılan kürtajlarda erken gebelik haftası nedeni ile kürtaj gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle 5 hafta altı gebeliklerde gebeliğin en az 5 hafta olması beklenmeli ve öyle kürtaj yapılmalıdır. Erken gebelik kürtajında desidua içine trofoblastik invazyona bağlı ani rahim içi kanaması görülebilen bir komplikasyondur.  Çok nadir  (1/500) görülen bu komplikasyon gelişir ise rahim içi kan boşaltılarak tedavi edilir.

Kapalı rahim ağzı olması: Nadir görülen bir durumdur. Kürtajda 1/700 oranında görülür. Böyle bir durumla karşılaşıldığında rahim ağzını genişleten ilaçlar kullanılabilir.

Asherman sendromu: Kürtajın geç bir komplikasyonudur. Kürtaj sonrası aylarda adet kanaması olmayan hastalar bu açıdan değerlendirilmelidir. Asherman sendromu kürtaj sırasında rahim içi dokunun çok fazla zedelenmesi ile oluşur.

Anestezi yan etkileri: Alerjik reaksiyonlar ve bayılma gibi ilaç yan etkileri görülebilir. Genellikle hafif alerjik yan etkiler tedavisiz düzelir.

Kürtaj sedasyonla yapılmış ise kürtaj sonrası anestezi yan etkilerine bağlı biraz sersemlik, bulantı, kusma ve uyku hali olabilir. Kürtaj sonrası hastalar yaklaşık 30 dakika dinlendirilir. Bu şikayetler yaklaşık 40-45 dakika içinde azalarak kaybolur.

Lokal anestezide ise bu yan etkiler çok görülmez. Kürtaj sonrası hafif vajinal kanama görülebilir. Bazı hastalarda hafif kasık ağrısı olabilir. Bu bulgular genellikle kürtaj sonrası kısa sürede düzelir. Kürtajdan 30 dk sonra hastalar yemek yiyebilir, bir şeyler içebilir. Kürtaj için kişinin hastanede kalmasına gerek duyulmaz. Aynı gün evine gidebilir.

Kürtaj sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Kürtajdan 10 gün sonra mutlaka doktor kontrolü olduğu unutulmamalıdır.
 • Kürtaj sonrası genital bölgeye pansuman uygulanmaz. Ancak bu bölgenin temizliğine dikkat edilir. Bu bölgenin temizliği önden arkaya doğru ve sadece su kullanılarak yapılmalıdır. Sabun ve benzeri kimyasallar kullanılmamalıdır. Vajinal duş yapılmamasına özen gösterilmelidir. Banyo ise ayaktan duş şeklinde olmalıdır. Küvet ve jakuzi içinde kalmak vajina içerisine su girmesine neden olacağından önerilmez. Ayrıca yaklaşık 15-20 gün deniz ve havuza girilmesi önerilmez.
 • İşlem hasta uyutularak yapılmış ise anestezi ilaçlarının sersemlik gibi yan etkilerinden dolayı aynı gün hastaların araç kullanması istenmez.
 • Kürtaj olan bayanlar pamuklu iç çamaşırı tercih etmeli ve iki saatlik aralıklarla ped değişimine özen göstermelidir.
 • Kürtaj sonrası hastalara ağrı kesici ve antibiyotik türü ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçlar kasık ve pelvik bölge ağrısını azaltarak, olası enfeksiyon gelişimini önleyecektir.
 • Kürtaj olan hastalarda 7-10 gün süren lekelenme tarzı vajinal kanama olabilir. Ancak fazla miktarda kanama olması önemlidir. Bu durumda doktorunuza başvurmanız gerekir.
 • Kürtaj sonrası yeme içmede bir kısıtlama yoktur. Özellikle proteinden zengin ve kan yapıcı gıdalar ile beslenme hem iyileşme sürecini kısaltır hem de kan hemoglobin düzeyini yükseltir.
 • Kürtaj sonrası 3 hafta cinsel ilişkiye girilmemelidir.
 • Kürtaj olan bayanlar doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorundan detaylı bilgi almalıdır. Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir. Sık kürtaj olmak hem işlem riskini artırır hem de Asherman sendromu gibi rahim içi yapışıklık gelişmesine neden olabilir.
 • Kürtajdan sonra tampon kullanılmamalıdır.
 • Kürtajdan sonra adet görme süresi yaklaşık 4-5 hafta’dır. Kürtaj sonrası adet düzeni bozulabilir.

Kürtaj sonrası doktora başvurulması gereken acil durumlar nelerdir?

 • Geçmeyen şiddetli karın ağrısı
 • Ateş
 • Kötü kokulu vajinal akıntı
 • Yoğun vajinal kanama

Kimler kürtaj olabilir?

 • 18 yaş ve üzeri evli olmayan bayanlar kendi isteği ile kürtaj olabilir.
 • 18 yaş ve üzeri olan bayanlar eşlerinin onayı ile kürtaj olabilir.
 • 15-18 yaş altında olan bayanlar ebeveyn onayı ile kürtaj olabilir.
 • 15 yaş altı bayanlarda ebeveyn onayı yanında durum adli birimlere bildirilir.

Kürtaj yasak mı?

Ülkemizde yasal kürtaj süresi 10 haftadır. Yani 10 haftaya kadar istenmeyen gebelikler sonlandırılabilmektedir. Gebelik haftası hesaplanırken son adet tarihinin ilk günü baz alınır. Ancak kürtaj için ultrasonla gebelik haftası tekrar hesaplanır. 10 hafta üzeri gebeliklerde bebeğin anne karnında ölü olması durumunda kürtaj yapılabilir. Ayrıca bebekte anomali varlığı ya da gebeliğin anne hayatını tehdit ettiği durumlarda 3 hekim onaylı heyet raporu ile kürtaj yapılabilmektedir.

Kürtaj süresi ne kadar?

 • İşlem süresi yaklaşık 5-15 dakikadır.
 • Hazırlık, anestezi uygulanması, kürtajın yapılması ve hastanın uyandırılması dahil toplam kürtaj süresi 30-35 dakika civarındadır.
 • Kürtaj sonrası 30-40 dakika hasta dinlendirilerek son kontrol sonrası taburcu edilir.

Sedasyon ile kürtaj nedir?

Anestezi uzmanı tarafından uyutarak yapılan anestezi şeklidir. Hasta işlem sırasında uyur. Ağrı ya da acı hissetmez. İşlem bitince uyandırılır. İşlemi hatırlamaz.

Lokal anestezi ile kürtaj nedir?

Lokal anestezi ile sadece rahim ağzı uyuşturulur. Kürtaj sırasında hasta uyumaz ve bilinci açıktır. Ağrıyı tolere edebilen hastalarda tercih edilir.

Kürtaj olduğum anlaşılır mı?

Birinin kürtaj olduğu doktorlar dahil kimse tarafından anlaşılamaz ve kürtaj olduğu belli olmaz. Bu açıdan yapılabilecek kan ya da idrar testi, ultrasonografi, tomografi ve MRG testi yoktur.

Kürtajda dikiş atılır mı?

Günümüzde yapılan vakum kürtaj yöntemi ile dokuyu kesme ya da dikiş atma gibi işlemler uygulanmaz.

Kürtaj kaç haftaya kadar yapılır?

Ülkemizde yasal olarak 10 haftaya kadar kürtaj yapılabilir.

Kürtaj kaç aya kadar yapılır?

Ülkemizde yasal olarak 2,5 aya kadar kürtaj yapılabilir.

Kürtaj için gebelik haftası nasıl hesaplanır?

Son adet tarihinin ilk günü ya da son adet kanamasının ilk günü başlangıç kabul edilir. İlişki tarihine göre hesaplama yapmak yanlıştır 2 hafta büyük çıkar. Doktor ultrason ile gebelik haftasını daha kesin hesaplayacaktır.

Kürtaj için kimden izin alınır?

18 yaş altı bayanlar anne ve baba onayı, 18 yaş ve üstü evli bayanlar eşinin onayı ile kürtaj olabilir. Evli olmayan 18 yaş üstü bayanların kendi rızası yeterlidir.

Evli olmayan kürtaj olur mu?

Evli olmayan bayanlar kürtaj olabilir.

18 yaşından küçükler kürtaj olabilir mi?

Ebeveyn onayı ile kürtaj olabilir.

15 yaşından küçükler kürtaj olabilir mi?

Ebeveyn onayı ile kürtaj olabilir. Ancak işlem adli mercilere bildirilir.

Kürtaj sonrası hangi ilaçlar kullanılır?

Kürtaj sonrası verilen ilaçlar doktorunuzun verdiği ağrı kesici ve antibiyotik türü ilaçlar olup bunların kullanılması önerilir.

Kürtaj sonrası hastanede ne kadar kalınır?

Kürtaj sonrası önemli bir komplikasyon gelişmemiş ise hastanede kalmaya gerek yoktur. Hasta işlem sonrası dinlendirildikten sonra aynı gün taburcu edilir.

Kürtaj sonrası ne zaman banyo yapılır?

Aynı gün banyo yapılabilir. Ancak ayaktan duş şeklinde banyo önerilir. Küvet ve jakuzi kullanımı önerilmez.

Kürtaj sonrası denize girilir mi?

Kürtajdan 15 gün sonra denize girilebilir.

Kürtaj sonrası havuza girilir mi?

Kürtajdan 2 hafta sonra havuza girilebilir.

Kürtaj sonrası kontrol nasıl yapılır?

Kürtajdan 7-10 gün sonra hastanın kontrole gelmesi istenir. Ultrasonografi ile rahim içi değerlendirilir. Hastanın jinekolojik muayenesi yapılır.

Kürtaj sonrası ne zaman cinsel ilişkiye girilir?

Kürtaj sonrası cinsel ilişki zamanı işlemden 20 gün sonrasıdır?

Kürtaj sonrası gebelik olur mu?

Kürtaj sonrası aynı ay hamilelik olabilir. Bu nedenle doğum kontrol yöntemleri uygulanmalıdır.

Kürtaj sonrası ne zaman spiral takılır?

Kürtaj sonrası spiral yerleştirme için en uygun zaman bir sonraki adet dönemidir.

Kürtaj sonrası doğum kontrol hapı ne zaman kullanılır?

Kürtaj sonrası doğum kontrol hapı adetin ikinci ya da üçüncü günü başlanır.

Kürtaj sonrası doğum kontrol yöntemleri nelerdir?

Kürtaj sonrası adet görene kadar prezervatif adet görünce doğum kontrol hapı ve spiral ile korunabilirsiniz.

Kürtaj sonrası tekrar hamile kalınır mı?

Kürtaj sonrası eğer doğum kontrol yöntemleri uygulanmaz ise kişi tekrar hamile kalabilir. Ancak sık kürtaj olanlarda rahim içi yapışıklık gelişme olasılığı bulunduğundan bu durum hamile kalmayı zorlaştıracaktır.

Kürtaj sonrası ne zaman işe başlanır?

Kürtaj sonrası birkaç saat istirahat ettikten sonra günlük yaşama dönebilir ve çalışabilirsiniz.

Kürtaj sonrası ne zaman ayağa kalkılır?

Kürtajdan sonra hasta yaklaşık yarım saat dinlendirilir ve ayağa kalkar.

Kürtaj sonrası bebeğim olur mu?

Kürtaj olmak çocuk sahibi olmaya engel değildir.

Kürtaj sonrası tüpler tıkanır mı ?

Normal de kürtaj sonrası tüplerde tıkanıklık olmaz. Ancak sık kürtaj yaptıran bayanlarda rahim içi yapışıklık oluşabilir. Kürtaja bağlı tüplerde tıkanma uygun steril şartlarda yapılmayan kürtajlarda tüplerde enfeksiyon gelişmesi sonrası görülebilir. Bu nedenle kürtaj için uygun steril şartları sağlayan deneyimli bir doktor tercih edilmesi önemlidir.

Kürtajda rahim delinir mi?

Eskiden kürtaj metal küret kullanılarak yapılırdı. Ancak günümüzde ince plastik kanüller kullanılarak basit ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu nedenle kürtajda rahim delinme komplikasyonu oldukça nadir görülür.

Kürtaj sonrası kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır mı?

Eğer küraj olan kadın Rh (-), eşi Rh (+) olursa sonraki gebelikte kan uyuşmazlığı olabilir. Bu durumda kürtaj sonrası kan uyuşmazlığı olmasını engellemek için 72 saat içinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Düşükten sonra kürtaj şart mı?

Düşük sonrası parça kalması durumunda içeride kalan parçanın alınması ve rahim içinin temizlenmesi için kürtaj yapılır.

Kürtaj gebeliği engeller mi?

Tecrübeli bir doktor tarafından standart steril şartlarda yapılan kürtaj gebe kalmayı engellemez.

Kaç kez kürtaj olunur?

Kürtaj sayısı için bir sınır yoktur. Ancak kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olmadığı unutulmamalıdır. Sık yapılan kürtaj rahim içi yapışıklık ve kürtaj komplikasyonları gelişimini kolaylaştırır.

Kürtaj için en uygun hafta hangisidir?

Kürtaj için en uygun hafta 5-7 haftalar arasıdır. 5 hafta öncesi yapılan kürtajlarda rahim içi parça kalma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca kürtajın gerçekleşememe riski bulunur. Bunun yanında kürtaj sonrası fazla miktarda kanama görülebilir.

Deneyimli bir jinekolog doktor 5 hafta öncesi kürtaj yapmak yerine 5-7 haftalar arasını bekler. 8-10 haftalar arasında yapılan kürtajlarda ise kürtaj komplikasyonları yönünden dikkatli olunmalıdır.

Kürtaj için eş izni gerekir mi?

18 yaş ve üzeri evli bayanlarda kürtaj için eş izni gerekir.

Düşük hapı ile kürtaj olur mu?

Eczanelerde kürtaj amaçlı hap ya da iğne satılmaz. Bu tür ilaçların doktor kontrolü olmadan kürtaj amaçlı kullanılması çok tehlikelidir.

Kürtaj sonrası adet kanaması ne zaman başlar?

Genellikle kürtaj sonrası adet görme işlemden 3-5 hafta sonra olur. Ayrıca kürtaj sonrası adet düzensizliği görülebilir.

Kürtaj sonrası adet düzensizliği olur mu?

Kürtaj sonrası adet düzensizliği olabilir.

Kürtaj sonrası adet gecikmesi olur mu?

Kürtaj sonrası adet gecikmesi olabilir. Genellikle bir iki hafta gecikme olabilir.

Kürtaj nerede yapılır?

Kürtaj jinekolog doktor olan hastaneler ve kliniklerde yapılabilir. Kürtaj yapan doktorun tecrübeli ve deneyimli olması, temiz ve steril aletlerin kullanılması oldukça önemlidir.

2 kez kürtaj tehlikeli mi?

2 ve 3 kez kürtaj olunabilir. Ancak kürtaj riskleri, kürtaj sayısı ile artar. Kürtaj yapan doktorun tecrübeli olması ile bu riskler azalır.

Kızlık zarı bozulmadan kürtaj olunur mu?

Kızlık zarı bozulmadan kürtaj yapabilmek için kızlık zarı tipinin esnek ya da kızlık zarı deliğinin geniş olması gerekir. Küçük çaplı aletler kullanarak dikkatli bir şekilde kızlık zarı bozulmadan kürtaj yapmak mümkündür. Ancak hiçbir zaman bu durum kürtaj olacak kişiye garanti edilemez.

Kürtaj videosu izlemek doğru mu?

Kürtaj videoları doktor anlatımı tarzında ise izlenebilir. Ancak işlemin yapılışını gösteren videoların izlenmesini kişide korku ve endişe yaratabileceği nedeni ile tavsiye etmiyoruz.

Gizlilik Taahhütnamesi

Kişilerin muayene başvuru sebebi ve tüm bilgileri yasal hakları kapsamında (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı RG, T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği) tümü ile gizli tutulacaktır. Başka kişi ya da şahıslara başvuru şikayeti, tanı, tedavi ve yapılan işlemler hakkında bilgi verilmez.

Kürtaj Denizli ve kürtaj fiyatları 2019 için lütfen bizimle iletişime geçiniz.